Bad

Antall vannskader i norske hytter og hus øker for hvert år. Kalde vintre er årsaken til mange vannskader, men det er feilmonteringer, slitasje og gamle rør som ligger bak det største antallet vannskader.

Slipp ikke inn amatører på badet – bruk fagfolk!

Vannskader på bygning og innbo koster mer enn flomskader under naturskade-loven ifølge Finans Norge. Går du med planer om å pusse opp eller rehabilitere badet? Unngå å havne på den dystre vannskadestatistikken. Kontakt en av Rørkjøps 1500 rørleggere.